1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Đắc Phúc


Nghệ nhân: Tôn Lập Cường
Chất liệu: Để Tào Thanh
Dung tích: 130ml
Giá bán: 18.000.000đ

Xuyết Cúc Hồ


Nghệ nhân: Dương Bằng
Chất liệu: nk chu nê đại hồng bào
Dung tích: 110ml
Giá bán: 9.500.000đ

Lục Phương Chuyết Cầu


Nghệ nhân: Vạn Triệu Nguyên
Dung tích: 160ml
Chất liệu: tử nê
Giá bán: 9.500.000đ

Ấm Đại Hồng Bào


Nghệ nhân: Vương Uẩn Huệ 王蘊慧
Chất liệu: Chu nê cổ đại hồng bào
Dung tính: 130ml
Giá bán: 9.000.000đ

Bích Ngọc Lăng Hoa


Chất liệu: nguyên khoán lão đoạn nê
Dung tích: 130ml
Nghệ nhân: Tôn Lập Cường
Giá: 15.000.000đ

Xuân Hạ Thu Đông Trúc


Chất liệu: nk HLS Tiểu Hồng Nê
Dung tích: 250ml
Nghệ nhân: Tôn Lập Cường
Giá: 16.000.000đ (đã giao lưu)

Lục Phương Hồ


Chất liệu: NK Đế Tào Thanh
Dung tích: 380ml
Nghệ nhân: Tôn Lập Cường
Giá: 14.000.000đ (đã giao lưu)

Như Đăng Hồ


Nghệ nhân: Trần Ái Anh
Chất liệu: tử nê
Dung tích: 230ml
Giá: 12.000.000đ

Hà Diệp Thanh Oa


Triện: Tưởng Dung
Dung tích: 120ml
Chất liệu: lục nê
Giá: 8.500.000đ (ấm đã giao lưu)

Vương Thị


- Nghệ nhân: Doãn Đào (vợ VHT) 
- Dung tích: 140ml
- Chất đất: nguyên khoáng đoạn nê
- Giá: 12.500.000đ

Thuận Tâm Lăng Hoa


Nghệ nhân: Ngô Phong Lệ
Chất liệu: ng khoán thanh thủy nê
Dung tích: 300ml
Giá bán: 13.000.000đ (đã giao lưu)

Măng Cụt


- Nghệ nhân:
- Dung tích: 160ml
- Chất đất: nguyên khoáng đoạn nê
- Giá: 10.500.000đ (đã giao lưu)

Ấm Bát Giác


- Nghệ nhân: Trần Thuận Căn
- Dung tích: 220ml
- Chất đất: nk để tào thanh
- Giá: 8.500.000đ (đã giao lưu)

Ấm Đức Chung


Nghệ nhân: Trần Xảo Linh
Dung tích: 160ml
Chất đất: nguyên khoáng đoạn nê
Giá bán: 10.000.000đ (đã giao lưu)

Cung Xuân Linh Chi


Nghệ nhân: Vương Phúc Tân
Dung tích: 180ml
Chất đất: nguyên khoáng đoạn nê
Giá bán: 10.000.000đ (đã giao lưu)

Thiên Đăng


Nghệ nhân: Tôn Lập Cường
Dung tích: 160ml
Chất đất: nk đế tào thanh
Giá bán: 25.000.000đ (đã giao lưu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Flag Counter

Có 7 khách và 0 thành viên đang xem

THÔNG TIN LIÊN HỆ
■ Điện thoại: 0903.800169
■ Email: p@amtra.vn
■ Website: https://amtra.vn
■ Nhà riêng: CC 654/6 Lạc Long Quân, P9, Tân Bình, TP. HCM